Връщане на продукт Capino.bg
Работно време: 08:00 - 18:00 часа
свържете се с нас - +359896896233
()

  Междинна сума

  Връщане на продукт

  Стандартен формуляр за упражняване правото на рекламация:


  До: " Зета 55 " ЕООД с ЕИК 204966344


  С настоящото уведомявам/e, че открих несъответствие на стоката/ите с договореното.


  Предмет на рекламацията:


  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


  Поръчано на/получено на - …………………………………


  Предпочитан начин на удовлетворение(заградете желаната опция):


  • Възстановяване на платената сума;

  • Заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното;

  • Отбив от цената;

  • Безплатно извършване на ремонт по реда на чл. 113 и 114 от Закона за защита на потребителите.


  Прилагам следните документи (заградете желаната опция):


  • касова бележка или фактура;

  • протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

  • други документи, установяващи претенцията по основание и размер.


  Размер на претендираната сума: …………………………………………………………………


  Име на потребителя/ите: …………………………………………………………………


  Адрес на потребителя/ите: …………………………………………………………………


  Подпис на потребителя (само при подаване на хартия): …………………………………………………………………


  Дата: …………………………………  Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:


  (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)


  До _______________________________________


  С настоящото уведомявам/e, че се отказваме от сключения от мен/нас договор за покупка на следните стоки ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


  Поръчано на/получено на - ……………………………………………………………………………………………


  Име на потребителя/ите – ……………………………………………………………………………………………….


  Адрес на потребителя/ите - …………………………………………………………………………………………………


  Подпис на потребителя/ите: ……………………………………………….


  (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)


  Дата: ……………………………………………

   * Задължително поле